Стилске фигуре 2

Од задатих речи састави реченицу која садржи дефиницију једне стилске фигуре:

Речи се померају превлачењем у поље између две линије.